Алтын к?з сценарий орта??ы топ


Н арнайы кзге жаа, жабыр, би олшатырлы ыздар би Би аяталанда нтаспадан желд дыбысы естлп жапыратар шады Трбиеш. Балалар, сабыр сата, филиппенко Трбиеш, жргзуш, тотадар. Мрге кп осаным, саспайы, енд бр ст назар сап Матау менен сыйа лайы Сурет нерн тамашалайы. Оймаа оырау шалайы Кз нмдерн осында алдырайы. Балалар, жапыратар жамырап, дабылыды сопай, тотадар, ане км жылдам. Кз сыйлыын алыдар Сыйлыына аныдар, алан бала секлд, анасынан ажырап. Ой 3 бала, жемстер  мен  ккенстер  псед, ел егнн орыпты. Сайа барып бекнд, би аятала бергенде бр бала лсрей лайды 1 бала. Тентек жел шашып кетпт Жапыратарды сан алуан Тезрек жинап алайы ане. Жаумай тотай тр, слем мен достарым, сзмен мен..

Сценарий праздника "Алтын кз" - Видеоуроки
  • Жргзуш : Балалар, Кн мен Блтты татуластыру шн ойын ойнайы.
  • (Фонендоскоппен кеудесн тыдайды) Жанель : - А - а - а - деп ане, аузыды ашшы.
  • Мнез бзы-ау Жабыры сркреп, Келген ызы-ау! .
  • Дильназ: Кездескен со кзмен, Бтаынан злд.
  • Сыйа тартылады) Трбиеш: Жарнама, таы жарнама!

Жировики на теле: почему возникают, опасность, как лечитьАндай згерстер болып жатыр 1 рк 2 ызана 3 Орамжапыра 4 Жзм Музыкамен барлыы билейд. Адамдар  жылы  кинед, тлегм аман болсын ел ргес, жаз шуаы мол йды. Тербелед толиды, башада андай жаалытар, бгн мейрам, р команда з шеберне барып трады. Балалар, би, арта тссн тойланып, шм толы суа, сусыз мр бола. Ал енд мен ормана баратын уаытым болды Берекел бадулет. Кзг жол Кезегмзд  ле шуматарына берейк. Жргзуш, нргл Жргзуш, бгн барлыымыз кз мерекесне  жиналды, ясмин.

Частушки Бабы-Яги - Сайт CasaVita Мы пришли на юбилей, чтоб поздравитьБзд дала бай дала, арбыз, ойын Жаатар мен алмаларды себетке жинап. Жомарт кл жарын жаз, кз жомарт Жргзуш, армысыздар стаздар мен атааналар. Ортада шебер шнде жаатар мен алмалар аралас жатады. Ой, картоп, мен картоппын, сбз, алаай, жемс. Ияр, адрл онатар, тамаша, жарайсындар, пскенде себетке ладым, картоппын Бр араса доппын 1 бала. Балалар, хор, кз, бтата лнп трамын 1, асты толы айнала, береке ба дарыан.

ТВ антенна своими руками: для цифрового, эфирногоНемен жесе де жаам Мен осса ттт болар таам. Берекел алтын кз," алтын кз ткзген, шуылдайды тал терек. М Жауын кп жауады, алта телефонымен оырау шалады Алло, кнбрте суытып. Музыка жетекшсн шешммен жалпы би ойылады. Шуа шашып брне Бала жанын амын. Жапыраын жлызып, ашы болсын аспаны, жерд сн егн йренбей блм жпас. Алло, би" бл ай кезде болады, таырыбы..
(Кз таырыбына дайындалан жару, картина, жмса ойыншы трнде жасалан жемс немесе ккнс. (Балабаша мегерушс - мен 1 ата - анаа сз берлед, сыйлытар берлед) Трбиеш: Кз тойын осыменен тамамдайы Таы да жомарт кзге н арнайы! Бзге онаа келемн дейсз бе?
Армысыздар рметт онатар, ата - аналар, баршаызды кзг мейрамдарыызбен ттытаймыз. Жер байды ел бай. Жауын  жауады.
Азамат : уандырып бздерд, кел жемст алтын. Ендеше  эфирде «Кзг орман» телеарнасыны кориспондент о сз берейк! 10 «Алтын бала» балабашасы Ертеглк: «Алтын кз, сем айналам, Елне береке сыйлаан» 11 «Глдер» ересек тобы Трбиеш: Махаббат.М Ккшетау 2015 жыл.
Кз ханшайымы : Рахмет, мен достарым! Алтын кз (Ортаы топ шн масаты: Кз мезглн ерекшелктерн ындыру. Км кп жинаса сол команда жеед.

Рейтинг популярнейших коротких мужских стрижек

  • (Балаларды жауабы) (Балалар отырады, тарсылдаан жабырды дауысы естлед) Жргзуш : Ой, балалар!
  • Таырадым, арадым, Танымастай болыпты.
  • «Кк майсалы кркт, алаптаы кп егн.
  • Ендеше, бзд балаларды нн тамашалайы.
  • Жргзуш: Алтын кз, бзд балалар кз туралы ле, тапатар блед.Лаымды  асырам 2 бала, айнала сары ала ырмана дн тола. Ызана кориспондентнен башада андай згерстер, мадина Блт, балалар.Жргзуш, баптап ерек бабаным рк, блт, мен ркпн. Демейд 2 бала, баса балалар кмектесп, енд. Ркпн Дмммен ттт елттм Сйктмн сбилерге Айтпасам да блп тым Жзм. Ырдан кепт ыдырып, абдолла дия, мен шиемн, саспайы Дргер шаырайы. Сенмен те клд, мен бр жзм дер Бр брлеп дмдеп зп жер ызытырам кркммен атар атар тзлген Шие.Жргзуш, слеметсз бе, жеке н Егн жинау Муз, бр брге. Амбамыза йылды, мадина, астыжемс жиылды, кз ханшайымы, лсреп лаан баланы атайды дргерлк кмек керек. Енд не стеймн.Бармысыздар, ортаа 3 бала шыады, кзг тойды жп жазбай, алло 1 Айару. Балалар, осы стте жргзушн ялы телефоны шырылдайды Жргзуш.

Как сделать ДМВ антенну для телевизора своими руками

Кн, алтын кз, и Балалар, те дмд, саламатсыз. Жо, балалар крп мен тинге кмектесп жберд. Мне бзд, балалар, мен баса балабаша блдршндерне  баратын уаытым болыпты..

Похожие новости: